Vysočina organizace pionýra

Aktuálně

Právě není k dispozici žádná aktualita.

Základní informace


Samostatné občanské sdružení "PIONÝR" zahájilo svoji činnost v lednu 1990. Nyní je druhým největším sdružením svého druhu a pracuje ve všech krajích České republiky.


Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina spolupracuje s řadou sdružení a institucí v kraji Vysočina, je členem RDMKV. Pionýr je členem mezinárodní organizace IFM-SEI.


Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina vznikla za podpory jednotlivých členů z bývalých Okresních rad Pionýra okresů kraje Vysočina a dnes je složena z členů pionýrských skupin a pionýrského centra.


Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.


Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.


Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských, kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež.


Hlásí se k "Úmluvě o právech dítěte" a "Listině práv a svobod" a podílí se na naplňování jejich zásad.


Základní údaje


Vznikli jsme v roce 1990

Máme 18 pionýrských skupin a jedno Pionýrské centrum ve kterých je sdruženo 39 oddílů.

Členskou základnu tvoří 872 členů.


Největší akce v kraji


- celorepublikové kolo Sedmikvítku v oblasti folklorního tance

- krajské kolo Sedmikvítku v oblasti porta, hudba, tance a výtvarné č.

- Klábosilův noční přesun

- tábornická Stezka


KOP kraje Vysočina, telefon: +420 777 248 710, email: vysocina@pionyr.cz